Web Site Aydınlatma Metni

 

Kares Alışveriş Merkezi İşletmeciliği Kiralama Ticaret Anonim Şirketi Bünyesinde Yer Alan Bina ve İşyerlerindeki Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kares Alışveriş Merkezi İşletmeciliği Kiralama Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Alışveriş merkezimiz içerisindeki giriş/çıkış kapıları, bina dış cephesi, bina içi, restaurant katı, idari odalar, asansör önleri/içleri, mal kabul, otopark ve kat koridorlarında güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Kares Alışveriş Merkezi İşletmeciliği Kiralama Ticaret Anonim Şirketi birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

            Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Kares Alışveriş Merkezi İşletmeciliği Kiralama Ticaret Anonim Şirketi’nin Bayır Mah. Kıbrıs Şehitleri Cd. No:20/103 KARABÜK  adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Mağazalarımızda, kaliteli ürünleri, müşterilerimize en uygun fiyat,  zengin çeşitlilikte ve sağlıklı koşullarda sunmaktır.

Müşterimizin ihtiyaç ve beklentilerini en etkili biçimde karşılarken,  sürekli büyüyen ve gelişen

Vizyonumuz

 • Kaliteli ve güvenilir ürünleri sağlıklı şartlarda ve uygun fiyatlarla sunmak.
 • Mağazacılık sektöründe örnek bir marka olmak .
 • Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak.
 • Mağazacılık sektöründe öncü bir kuruluş olmak.
 • Ülke genelinde yaygın hizmet veren bir kurum olmak.
 • Değişim ve gelişimleri sürekli izlemek ve kendini yenilemek.

misyon

İlkelerimiz

ilke

 • Müşterilerimiz ile karşılıklı güvene dayalı, güler yüzlü ve etkili iletişim kurmak,
 • Kalıcı ve etkili çözümler üretmek,
 • İşbirliği ve takım ruhu ile çalışmak,
 • Çalışanlarımıza önem ve değer vermek,
 • Uzman, nitelikli personel istihdam edip, çalışanları sürekli eğiterek geliştirmek,
 • Doğaya saygılı ve çevresini koruyan bir kurum olmak,
 • Mağazacılık sektöründe dürüst ve güvenilir bir kurum olarak gelişmek,
 • Zamanı ve kaynakları verimli ve etkili kullanarak hizmet üretmek,
 • Çalışanlarımızın katılabileceği sosyal etkinlikler düzenlemek.

Hakkımızda

kares

Kiralaması ve yönetimi NTS Danışmanlık tarafından yapılan Karabük Kares AVM, 2015 yılında da birbirinden özel ulusal markaları bünyesine katarak büyümeye devam ediyor.

Kares AVM 100 bin nüfüs, 166 adet mağaza, bin beşyüz araç kapasiteli kapalı otoparkı ile 7 bin 500 metrekare daha eklenerek toplamda kiralanabilir alanını 40 bin 500 metrekareye ulaştırıldı.

Ziyaretçilerine “Kazançlı Alışveriş” sloganıyla kapılarını açan Kares AVM, 2 Bin 500 metrekare Kiler Market, Mc Donald’s, Koton, Defacto, Adidas, Kozmetika, Flo, Deichmann, Armine, Nike, Beymen Business, Altınyıldız, Bimeks, Kimlik, Penti, Elite Optik, Arda Acar, İmza, Bayby Mood, English Home, NT, Veroni, Anıl Bebe, Özdilek, Setrms, Cazador, Cmz, Doremi, Karium, Taç, Toys Place, Pasaport Pizza, Sonax, 10D Sinema, 650 metrekare çocuk eğlence alanı, buz pisti, Colins, ve son olarak bünyesine kattığı Hummel ile müşterilerine eşsiz bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.